29 kesäkuuTA 2018

Lämmintä kesää!

Kevät on kulunut Kuntamaisemassa vauhdilla sekä monien uusien että nykyisten asiakkuuksien ja projektien...

Lue koko uutinen
21 kesäkuuTA 2018

Maisema ja Numerus ratkaisuina Kuntatieto-ohjelman ja maakuntien palveluluokittelun vaatimuksiin

Taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille 1.1.2020. Kuntatieto-ohjelman tavoitteiden...

Lue koko uutinen

Kuntamaisema Oy

Kuntamaisema Oy tarjoaa kuntajohtamisen tietotarpeisiin palveluratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Olemme Suomen johtava kuntien toiminnanohjauspalveluita tuottava yritys. Palvelemme vuosittain lähes sataa kuntaa.

Maisema – järjestelmän avulla johdetaan kuntia, kaupunkeja ja yhteistoiminta-alueita.

Maisema on kuntapalveluiden talouden suunnittelun ja seurannan, kuntalaskutuksen, tuotteistamisen sekä raportoinnin väline. Vuosittain tehtävässä kuntavertailussa selvitetään Maisema-kuntien palveluiden vahvuudet ja kehittämistarpeet yhdenmukaiseen tietoon pohjautuen.

Palvelumme kattavat:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut
  • Tekniset palvelut
  • Keskushallinnon palvelut

 

Maisema -tiedolla uudistetaan palvelurakenteita, kohdennetaan resursseja sekä toteutetaan kuntarakenne- ja liitosselvityksiä.

Yrityksemme tarjoaa lisäksi kohdennettuja selvityksiä sekä johtamisen palveluita, jotka pohjautuvat Maisema-järjestelmän löydöksiin ja kuntavertailutiedon antamiin suosituksiin hyvistä toimintamalleista.  Muutosjohtamisen tuella hyvät toimintamallit jalkautetaan strategiasta käytäntöön.

Kuntamaisema Oy on vuodesta 2008 tarjonnut kuntien ja kuntayhtymien käyttöön monipuolisia välineitä kuntapalveluiden talouden ja toiminnan johtamiseen menestyksellisesti ja tavoitteellisesti. Yhtiön omistaa NHG.

Asiakkainamme on jo yli 70 sopimuskuntaa ja lisäksi vastaava määrä vuosittaisia vertailukunta-asiakkaita. Kuntamaisema Oy:ssä työskentelee 10 kunta-alan, analytiikan ja tietokantajärjestelmien asiantuntijaa.