Ylä-Savon SOTE uudisti vanhuspalvelunsa – seurauksena käänne kustannuksissa ja potilasvirroissa

Väestön ikääntyminen ajaa monet Kuntamaisemankin asiakaskunnista ahtaalle. Vanhuspalveluiden kustannukset ovat vuosina 2013–2014 nousseet 3,7 % väestön ikääntymisen seurauksena, vaikka yli 75-vuotiasta kohden rahaa on käytetty aiempaa vähemmän. Valtakunnallisesti on linjattu, että iäkkäistä asukkaista asuu vuonna 2017 kotona 91-92 %, mutta miten kotihoitoa ja koko vanhuspalvelujärjestelmää tulisi kehittää niin, että tähän päästään vanhusväestön hyvästä hoidosta tinkimättä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) tähän tartuttiin vuonna 2010 kuntayhtymän aloittaessa toimintansa. Ylä-Savossa oli jo tuolloin koko maata vanhempi ja nopeammin vanheneva väestö, joka kaiken lisäksi on pienituloista ja keskimääräistä sairastavampaa. Vuonna 2029 ennustetaan väestöstä peräti 17 %:n olevan yli 75-vuotiasta (koko maassa 14 %).


Mitä tehtiin?

Ylä-Savossa päätettiin käynnistää mittava rakennemuutos, jonka suuntalinjat on pohjattu alusta asti Kuntamaiseman tuottamaan kuntavertailuraporttiin.

  • Pitkäaikaislaitoshoitoa on purettu, palvelu- ja hoidontarpeen arviointia on kehitetty ja kotihoitoa tehostettu. Olemme myös aivan uudella tavalla purkamassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaa osastohoidossa, toteaa kuntayhtymän hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen.

 

Kotihoidossa alettiin Ylä-Savossa mm. tarkemmin pohtia, ketkä hyötyvät palveluista eniten ja kohdentaa palveluita tälle väestöryhmälle. Kotihoidon asiakasmäärä onkin laskenut Mikkosen mukaan noin 2 300:sta 2 000:een neljän vuoden aikana. Keskeisenä keinona koko vanhuspalveluiden asiakasvirtojen hallinnassa on ollut keskitetty palveluohjaus. Nyt kotihoidosta jatkohoitoon jonottaa Iisalmessa 2 asiakasta, kun vuonna 2010 jonossa oli 27 asiakasta. Toki kotihoidon sisältöä on myös kehitetty esim. lääkärityön ja kotikuntoutuksen osalta ja tuottavuutta esim. kotihoidon mobiiliratkaisujen avulla niin, että nykyresurssit ovat parhaimmalla mahdollisella tavalla käytössä.

Palvelujärjestelmää on rukattu uusiksi myös osastohoidon osalta. Tällä hetkellä osastoilla ei ole pitkäaikaispaikkoja, vaan osastot ovat keskittyneet akuuttihoitoon. Mikkonen kertoo, että hoitopäiviä on onnistuttu laskemaan tehokkaamman kotiutusprosessin ja asiakasneuvonnan kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta. Pitkäaikaislaitoshoitopaikkoja on vähennetty peräti 75 kpl. Tehostettua palveluasumista on toki lisätty, mutta hoitopäivät osastohoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa ovat yhteenlaskettuna pysyneet samalla tasolla vuodesta 2010 vuoteen 2014. Tämä on siis toteutunut väestön ikääntymisestä huolimatta.

Kuva 1: Kuntien maksuosuuksien (€) ja asiakkaiden / hoitopäivien muutos (%) vuosina 2013-2014

 

Talouskehitys maltilliseksi

Rakennemuutoksilla Ylä-Savossa on vanhuspalveluiden kustannuskehitys saatu viime vuosina varsin maltilliseksi. Koko ajanjaksona 2010–2014 kustannukset ovat nousseet laskennallisesti vuosittain 2,6 %. Varsinainen käänne kustannuskehityksessä tapahtui vuosina 2013–2014, jolloin palveluiden nettokustannukset vähentyivät -1,2 %. Kuluvalle vuodellekin ennustetaan vain 0,4 %:n kasvua kustannuksissa. Pitkäaikaisen laitoshoidon kustannukset ovat laskeneet noin 770 000€ kun tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat nousseet vain 340 000€. Merkille pantavaa on se, että kotihoidon resursseja ei ole samaan aikaan lisätty. Kotihoidon kustannukset ovat laskeneet samanaikaisesti noin 200 000€.

 

Mitä seuraavaksi?

Muutoshalukkuutta ja –tarvetta Ylä-Savosta löytyy toki edelleen. Yksi suurimmista käynnissä olevista muutoksista on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastotoiminnan integrointi saumattomaksi akuuttihoidoksi yhteisiin tiloihin. Integraatiota on valmisteltu Kuntamaiseman toteuttaman erikoissairaanhoidon selvitystyön pohjalta.

 

  • Yhteisten tilojen tuoma tilatehokkuus ja toiminnallinen integraatio vähentävät kustannuksia noin puoli miljoonaa euroa.  Potilassiirrot vähenevät ja uskomme ratkaisun nopeuttavan kotiuttamista yhden siirron taktiikalla suoraan kotiin, kertoo Mikkonen.

 

Myös suuntausta enenevään kotona asumiseen ja sen tukemiseen aiotaan tulevaisuudessakin jatkaa.

  • Tavoitteena on lisätä edelleen kotona asumista yhdellä prosentilla vuonna 2016.  Tämä ei ole ainoastaan palvelujärjestelmäkysymys, vaan edellyttää myös kulttuurimuutosta ennakoivaan ja omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kaikkiaan haetaan uusia malleja kotona asumisen toteuttamiseen tulevaisuudessa ja myös omaishoitajien hyvinvointiin ja jaksamiseen aiotaan panostaa, Mikkonen jatkaa.

 

Lisätietoja:

Anne Mikkonen
Hoito- ja hoivajohtaja
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
+385 40014 4501
anne.mikkonen@ylasavonsote.fi

 

29 kesäkuuTA 2018

Lämmintä kesää!

Kevät on kulunut Kuntamaisemassa vauhdilla sekä monien uusien että nykyisten asiakkuuksien ja projektien...

Lue koko uutinen
21 kesäkuuTA 2018

Maisema ja Numerus ratkaisuina Kuntatieto-ohjelman ja maakuntien palveluluokittelun vaatimuksiin

Taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille 1.1.2020. Kuntatieto-ohjelman tavoitteiden...

Lue koko uutinen
01 kesäkuuTA 2018

Useita uusia Maisema-kuntia kevään aikana

Kevään aikana Maisema-kuntien joukkoon on liittynyt monia uusia kuntia - etenkin Pohjanmaalta! Seuraavat kunnat ovat...

Lue koko uutinen
15 tammikuuTA 2018

Käyttökoulutukset uudistuneeseen palveluun

Numeruksen ja uuden Maisema-version käyttökoulutukset ovat alkaneet. Käyttökoulutuksia järjestetään...

Lue koko uutinen
21 joulukuuTA 2017

Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2018!

Kuntamaisema kiittää lämpimästi asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää...

Lue koko uutinen
21 marraskuuTA 2017

Erillisselvityksistä tukea tiedolla johtamiseen

Kuntamaisema on toteuttanut kevään ja syksyn aikana useita palveluverkkoselvityksiä, henkilöstöselvityksiä sekä muita...

Lue koko uutinen
10 marraskuuTA 2017

Useita uusia Maisema-kuntia

Kevään ja syksyn aikana Maisema-kuntien joukkoon on liittynyt monia uusia kuntia. Seuraavat kunnat ovat päättäneet...

Lue koko uutinen
23 lokakuuTA 2017

Miten järjestätte tukipalvelut jatkossa?

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kuntien tulevaisuuteen monilla tavoin. Yksi merkittävä tarkasteltava asia liittyy...

Lue koko uutinen
26 kesäkuuTA 2017

Raportoinnin teemapäivä

Kuntamaisema järjestää Maisema-palvelun käyttäjille Raportoinnin teemapäivän Jyväskylässä 27.9.2017. Päivän...

Lue koko uutinen
03 maaliskuuTA 2017

Haemme sovellusasiantuntijaa / ICT-konsulttia

Haemme kehittymiskykyistä sovellusasiantuntijaa tai ICT-konsulttia asiantuntijoidemme joukkoon. Voit olla jo kokenut konkari...

Lue koko uutinen
08 helmikuuTA 2017

Puolangasta uusi Maisema-kunta

Puolanka on liittynyt Maisema-kuntien joukkoon koko tulevaisuuden peruskunnan eli sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden,...

Lue koko uutinen
25 tammikuuTA 2017

Vuodenvaihteen uusia Maisema-kuntia

Seuraavat kunnat ovat päättäneet hyödyntävät Maisema-palvelun talouden ja toiminnan tietoja sekä ovat mukana...

Lue koko uutinen
03 tammikuuTA 2017

Olemme muuttaneet!

Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin Turun keskustassa. Uusi osoitteemme on: Kuntamaisema Oy Linnankatu 17 A...

Lue koko uutinen
21 joulukuuTA 2016

Hyvää Joulun aikaa!

Kuntamaisema kiittää lämpimästi asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluvasta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää...

Lue koko uutinen
17 marraskuuTA 2016

Etsimme tulevaisuuden kunnan asiantuntijaa / konsulttia

Kunta-alan asiantuntijana olet kiinnostunut kuntasektorista ja seuraat aktiivisesti yhteiskunnassa ajankohtaisen alan...

Lue koko uutinen
03 marraskuuTA 2016

Kohti tulevaisuuden kuntaa

Kauppalehden 12.5.2016 julkaistusta verkkoartikkelista ”Oman kuntasi veroprosentti sote-uudistuksen jälkeen?” löytyy...

Lue koko uutinen
29 syyskuuTA 2016

Alkusyksyn uusia Maisema-kuntia

Seuraavat kunnat ovat liittyneet alkusyksyn aikana mukaan Maisema-palveluun ja ovat mukana...

Lue koko uutinen
30 elokuuTA 2016

Uusi analyytikko aloittanut

Analyytikkotiimimme on saanut tänään vahvistusta, kun Jukka Kujala (KTM) aloitti työskentelynsä Kuntamaisemassa. Jukan...

Lue koko uutinen
23 kesäkuuTA 2016

Aurinkoista kesää

Kevät on ollut Kuntamaisemassa aktiivista aikaa, kun Maisema-palvelun piiriin on taas liittynyt iso joukko uusia...

Lue koko uutinen
23 toukokuuTA 2016

Etsimme kuntapalveluiden analyytikkoa kasvavaan joukkoomme

Analyytikkona olet kiinnostunut tuottamaan asiakkaillemme tarkkoja ja informatiivisia raportteja kuntapalveluiden kustannusten...

Lue koko uutinen
21 huhtikuuTA 2016

Kuusi uutta Maisema-kuntaa!

Maisema-kuntien määrä on taas kasvanut kuudella. Seuraavat kunnat hyödyntävät Maisema-palvelun talouden ja toiminnan...

Lue koko uutinen
24 maaliskuuTA 2016

Kuntamaisema selvitti kokonaisulkoistuksen vaikutuksia

Selvitimme kokonaisulkoistusten vaikutuksia Tohmajärvellä, Puolangassa sekä Rääkkylässä. Hoiva&Terveys...

Lue koko uutinen
22 maaliskuuTA 2016

Kuntamaisemassa aloittanut uusia korkeakouluharjoittelijoita

Kuntamaisema on taas saanut vahvistuksekseen kevään raportointikiireisiin uusia innokaita...

Lue koko uutinen
18 tammikuuTA 2016

Alkutalvi on tuonut mukanaan kasvua Maisema-kuntajoukkoon!

Rautjärven kunta päätti pitää vuonna 2016 taloutensa tasapainossa vuoden 2015 kaltaisella verotuksella ja jatkaen kulujen...

Lue koko uutinen
22 joulukuuTA 2015

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Kuntamaisema kiittää lämpimästi asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluvasta vuodesta ja toivottaa kaikille...

Lue koko uutinen
26 marraskuuTA 2015

Syskyn kuulumisia!

Joulu lähestyy kovaa vauhtia! Syksyn aikana Maisema-kuntiin on taas liittynyt useita uusia innokkaita...

Lue koko uutinen
18 syyskuuTA 2015

Ylä-Savon SOTE uudisti vanhuspalvelunsa – seurauksena käänne kustannuksissa ja potilasvirroissa

Väestön ikääntyminen ajaa monet Kuntamaisemankin asiakaskunnista ahtaalle. Vanhuspalveluiden kustannukset ovat vuosina...

Lue koko uutinen
15 syyskuuTA 2015

Kuntamaisemaan uusi asiantuntija!

Kuntamaisemassa on aloittanut uusi sosiaali ja terveyspalveluiden asiantuntija Marjo Hörkkö (KTM, SH). Aiemmin Hörkkö on...

Lue koko uutinen
04 syyskuuTA 2015

Pääkäyttäjäpäivä tulossa!

Seuraava Kuntamaiseman pääkäyttäjäpäivä pidetään Turussa 30.9.2015. Ilmoittautuminen on alkanut! Katso päivän...

Lue koko uutinen
31 elokuuTA 2015

Maisema-toiminnanohjauspalvelu kehittyy!

  Maisema Dashboards Olemme kehittäneet toimivan ratkaisun kuntien johdon raportoinnin haasteisiin. Tuomme...

Lue koko uutinen
28 elokuuTA 2015

Digitalisaatiosta apua kunnille!

Kuinka digitalisaatio voisi auttaa kuntia virtaviivaistamaan toimintaansa? Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPa)...

Lue koko uutinen
03 heinäkuuTA 2015

Hyvää kesää!

Kuntamaisema kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta keväästä ja toivottaa kaikille aurinkoista...

Lue koko uutinen
11 kesäkuuTA 2015

Eero Vaissi siirtynyt Sitran palvelukseen

Maisema-mallin keskeinen kehittäjä ja Kuntamaisema Oy:n perustajiin kuuluva pitkän linjan asiantuntija Eero Vaissi on...

Lue koko uutinen
11 toukokuuTA 2015

Etsimme SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJAA

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana sinulla on kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja seuraat...

Lue koko uutinen
22 huhtikuuTA 2015

Parkanosta Maisema-kunta!

Maisema-kuntien joukko laajenee taas, kun Parkanon kaupunki on päättänyt ottaa käyttöönsä Maisema-palvelun. Palvelun...

Lue koko uutinen
09 huhtikuuTA 2015

Sotessa miljardin euron säästövara

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran teettämän tuoreen selvityksen mukaan jukisten sosiaali- ja terveyspalvelujen...

Lue koko uutinen
11 maaliskuuTA 2015

Kankaanpään kaupunki liittyi Maisema-kuntiin!

Kankaanpään kaupunki on päättänyt liittyä Maisema-kuntien joukkoon. Maisema-palvelun käyttö käynnistyy sivistys- ja...

Lue koko uutinen
11 maaliskuuTA 2015

Lasten leikkipaikkojen määrä kunnissa vähenee

Kunnat lakkauttavat leikkipaikkoja säästösyistä. Kuntapäättäjien mielestä kaikkia leikkipaikkoja ei enää kannata...

Lue koko uutinen
15 joulukuuTA 2014

Kuntamaisema selvittää Jokilaakson sote-palveluiden tulevaisuuden tuotantorakennetta

Kuntamaisema Oy on aloittanut selvityksen Jokilaakson alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden...

Lue koko uutinen
27 marraskuuTA 2014

Päiväkotikokoa kasvattamalla merkittäviin säästöihin kunnissa

Kuntamaisema on analysoinut vuoden 2012 tiedoilla päiväkotikokojen vaikutusta asiakaskohtaisiin bruttokustannuksiin. ...

Lue koko uutinen
17 marraskuuTA 2014

Maisema-kunnat mukana tuottamassa Suomen parasta palvelua

Osuma.fi tutki suomalaisten antamia palautteita palveluista ympäri Suomen ja pisti paikkakunnat paremmuusjärjestykseen...

Lue koko uutinen
03 marraskuuTA 2014

Taloudenpito Maisema-kunnissa huippuluokkaa

Kuntamaiseman asiakaskunnissa on edelleen vallinnut yleisesti ottaen tiukan taloudenpidon linja. Tarkastelimme tänä vuonna...

Lue koko uutinen
28 lokakuuTA 2014

Kuntamaisema kasvatti osaajajoukkoaan

Kuntamaisema Oy:ssä on lokakuun aikana analyytikon tehtävissä aloittanut Oskari Heinämäki. Aikaisemmin Oskari on...

Lue koko uutinen
07 toukokuuTA 2014

NHG kasvattaa osaamistaan kuntien johtamisessa ja kehittämisessä

Nordic Healthcare Group Oy (NHG) on hankkinut omistukseensa Maisema-järjestelmää ja benchmarking-palveluita tuottavan...

Lue koko uutinen
24 maaliskuuTA 2014

Kuntamaisema Oy osallistuu kuntien teknisen toimen palveluiden optimointihankkeeseen

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta on yksi keskeinen menestystekijä kuntien kiristyvässä...

Lue koko uutinen
06 helmikuuTA 2014

Erillisselvitys Mikkelin seutusotelle

Kuntamaisema toteuttaa Mikkelin seutusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden syventävän selvityksen, jonka tarkoituksena on...

Lue koko uutinen
06 helmikuuTA 2014

Länsi-Uudenmaan erikoissairaanhoito tarkastelussa

Kuntamaisema toteuttaa Länsi-Uudenmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa tukevan selvityksen. Selvityksessä...

Lue koko uutinen
12 joulukuuTA 2013

Kuntamaisema toivottaa rauhallista joulunaikaa!

Vuoden uurastukset alkavat pian tulla päätökseen ja on aika rauhoittua joulunviettoon! Helsinkiin valmistuu vuonna 2017...

Lue koko uutinen
28 lokakuuTA 2013

Palveluverkkoselvitys Kuuma-seudulla

Kuntamaisema on mukana Kuuma-seudun kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Sipoo ja...

Lue koko uutinen
28 elokuuTA 2013

Tuusulasta Maisema-kunta!

Kuntamaisema toteuttaa Tuusulan kunnalle sosiaali- ja terveyspalveluiden selvityksen. Tuusulan kunta on erityisesti...

Lue koko uutinen
17 kesäkuuTA 2013

Riihimäen kaupunki, tervetuloa kasvavaan joukkoomme!

Riihimäen kaupunki on valinnut palvelu- ja kustannusseurantansa välineeksi Kuntamaiseman tuotteistus- ja...

Lue koko uutinen
12 kesäkuuTA 2013

Pielavesi Maisema-kuntien joukkoon!

Pielaveden kunta on päättänyt liittyä Maisema-kuntien joukkoon. Pielavesi on erityisen kiinnostunut Kuntamaiseman...

Lue koko uutinen
23 huhtikuuTA 2013

Kilpailutuksen tuloksena Sastamalan kaupunki Maisema-kuntien joukkoon!

Sastamalan kaupungin tavoitteena on tehostaa talouden ja toiminnan seurantaa ja lisäksi saada vertailutietoa muista...

Lue koko uutinen
07 helmikuuTA 2013

Vuoden 2013 Maisema-seminaarin esitykset löytyvät sivuiltamme

Kuntamaisema kiittää kaikkia mukana olleita aktiivisesta osallistumisesta ja onnistuneesta Maisema-seminaarista Tampereella...

Lue koko uutinen
15 tammikuuTA 2013

Maisema-seminaari 2013 Tampereella ke 6.2!

Vuoden 2013 Maisema-seminaari järjestetään keskiviikkona 6.2. Tampereella, Sokos Hotel Ilveksessä. Seminaarissa...

Lue koko uutinen
11 joulukuuTA 2012

Lieksa Maisema-kuntien joukkoon!

Lieksan kaupunki ottaa Maisema-järjestelmän käyttöönsä sosiaali- ja terveyspalveluissa, sivistys- ja vapaa-ajan...

Lue koko uutinen
07 joulukuuTA 2012

Kuntamaiseman Internet-sivut on uusittu.

Käy tutustumassa kuntajohdolle suunnattuihin palveluihimme. Uusina palveluina tarjoamme nyt esimerkiksi kätevän...

Lue koko uutinen