Kuntarakenneselvitys

Kuntamaisemalla on usean vuoden kokemus kuntien ja kuntayhtymien talouden ja palvelurakenteen selvityksistä kaikilla toimialoilla. Kuntamaiseman selvityksissä käyttämä Maisema-järjestelmä kuuluu valtiovarainministeriön vahvistamien parhaiden palvelukäytäntöjen joukkoon.

Kuntamaiseman asiakkaina on useita yhteistoiminta-alueita ja yhteistoimintaa suunnitelleita alueita, joissa alueen kuntien palvelut on Maisema-järjestelmällä avattu vertailukelpoisiksi ja selvitetty kunkin kunnan vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Maisema-selvityksen ansiosta kunkin kunnan palvelurakenteen muutostarpeet ovat tiedossa jo yhteistoiminnan tai kuntaliitoksen alkaessa. Tarvittavat toimenpiteet eivät tule alueelle yllätyksenä, vaan ne voidaan sopia läpinäkyvästi  jo yhteistoiminta- tai liittymissopimuksia laadittaessa.

Maisemalla saadaan myös yhteistoiminta-alueen tai uuden kunnan uusi talousarvio ja toteutuman vertailtavuus aikaisempiin vuosiin. Näin nähdään, mihin suuntaan alue kehittyy ja saadaanko tavoitteen mukaiset muutokset toteutettua.

Maisema-järjestelmällä pystytään tekemään nopeasti uuden kuntarakennelain edellyttämät selvitykset. Kuntamaisemalla on vahva kokemus kuntien erilaisista hallinnollista ratkaisuista ja myös muista kuntarakennelain edellyttämistä toimenpiteistä.

Maisema pystyy avaamaan ja pitämään läpinäkyvänä sote-yhteistoiminnan kunnittain, on sitten kyse erityispalveluja sisältävästä, laajan perustason palvelutuotannosta (50 000 - 100 000 asukkaan alue) tai 20 000 asukkaan peruspalveluja järjestävästä alueesta.

Toteutamme luotettavasti, ammattitaitoisesti  ja nopeasti  kuntarakenneselvitykset suunnitellun selvitysalueen tai yhteistoiminta-alueen mukaisesti ja lain edellyttämällä sisällöllä.

Lisätietoa kuntarakennelain valmistelusta valtiovarainministeriön sivuilla.