Yhteystiedot

Kuntamaisema Oy
Linnankatu 17 A 7
20100 Turku
asiakaspalvelu [at] kuntamaisema.fi

Teknisissä asioissa sinua palvelee helpdesk [at] kuntamaisema.fi

liiketoimintajohtaja
Ville Niukko
PUH. 050 5255 645

JOHTAJA; MAAKUNTIEN TIETOJOHTAMISEN RATKAISUt
Laura Käsmä
PUH. 040 5851 011

 

TUOTEPÄÄLLIKKÖ; TULEVAISUUDEN KUNTA
Julia Luoma
PUH. 040 674 9939

ASIANTUNTIJA; TULEVAISUUDEN KUNTA
Taru Aihinen
PUH. 040 7215 084

 

 

 

ASIANTUNTIJA; SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Marjo Hörkkö
PUH. 040 769 8924

ASIANTUNTIJA
Marja Tuohimaa
PUH. 045 6073 446

 

 

KONSULTTI
Oskari Heinämäki
PUH. 040 4857 481

Jyri Suomi

SOVELLUSKEHITTÄJÄ
Jyri Suomi
PUH. 040 7357 616

 

 

ANALYYTIKKO
Jenna Harju
PUH. 040 8095 060

ANALYYTIKKO
Jukka Kujala
PUH. 050 4441 282

 

ANALYYTIKKO
Jussi Jokinen

ANALYYTIKKO
Olli Jaakkola

 
     

Ville Niukko

Ville Niukko (KTM) on Kuntamaisema Oy:n liiketoimintajohtaja. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat kuntien teknisen toimen ja keskushallinnon kehittäminen, kuntien tiedolla johtaminen sekä johtamisjärjestelmät. Ennen siirtymistään Kuntamaiseman liiketoimintajohtajan tehtäviin toukokuussa 2014, Ville työskenteli Kuntamaisemassa tuotepäällikkönä neljän vuoden ajan. Liiketoimintajohtajuuden ohella Ville toimii edelleen teknisten palvelujen ja keskushallinnon Maisema-asiantuntijana ja käyttöönoton vastuuhenkilönä.

Aiemmin urallaan Ville on työskennellyt mm. Turun kaupungin keskushallinnossa projektipäällikkönä tietojohtamisen hankkeessa sekä Turun kauppakorkeakoulussa johtamisen ja organisoinnin tutkijana ja luennoitsijana. Ville on NHG-konsernin johtoryhmän jäsen.

 

Vesa Kämäräinen

Vesa Kämäräinen (TkT, KTM) on yksi Nordic Healthcare Groupin (NHG) perustajista ja toimii sekä NHG:n että Kuntamaisema Oy:n toimitusjohtajana. Vesalla on laaja kokemus terveydenhuollon logistiikkaan, prosessien tuottavuuteen, strategioihin ja liiketoimintasuunnitteluun liittyvistä toimeksiannoista. Yhteystiedot löydät NHG:n kotisivuilta.

 

Laura Käsmä

Laura Käsmä (FM) on toiminut vuodesta 2011 Kuntamaisema Oy:ssä, vuodesta 2017 alkaen maakuntien tietojohtamisen ratkaisuista vastaavana johtajana. Käsmällä on yli kymmenen vuoden kokemus kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon strategisesta suunnittelusta, tiedolla johtamisesta, toiminnan ja talouden seurannasta sekä mittaroinnista. Käsmä on osallistunut laajoihin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeisiin kuntien kanssa ja työskennellyt viimeisen viiden vuoden aikana yli 50 kunnan palveluiden ohjaamisen kehittämisen parissa. Käsmällä on kokemusta myös ylisektoriaalisten toiminnallisten muutosprosessien kehittämisestä.

 

Julia Luoma

Julia Luoma (KTM) toimii tulevaisuuden kunnan tuotepäällikkönä. Hänellä on vahva toimialaosaaminen tulevaisuuden peruskunnasta ja hän vastaa kaikista Kuntamaiseman sivistys- ja vapaa-ajanpalveluihin, teknisiin palveluihin sekä keskushallintopalveluihin liittyvistä palveluista. Luomalla on tilintarkastustausta ja hän on työskennellyt aikaisemmin mm. kuntasektorilla talouspäällikön ja laskentasuunnittelijan tehtävissä.

 

Marjo Hörkkö

Marjo Hörkkö (KTM, SH) työskentelee Kuntamaisemassa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijana. Aiemmin Hörkkö on toiminut rahoituksen ja laskentatoimen parissa mm. talouspäällikön ja controllerin työtehtävissä. Marjo on suorittanut terveydenhuollon koulutusohjelman (AMK) ja hänellä on kokemusta kliinisestä hoitotyöstä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa.

 

Taru Aihinen

Taru Aihinen (HM) työskentelee tulevaisuuden kunnan asiantuntijana. Aiemmin Aihinen on työskennellyt kunnallisissa talous- ja yleishallinnon tehtävissä taloussuunnittelijana sekä talous- ja henkilöstöpäällikkönä. Julkisen sektorin talouteen ja hallintoon keskittyneiden opintojen ja monipuolisten työtehtävien kautta hankitun kokemuksen myötä Aihisella on kattava osaaminen kuntasektorin toiminnoista ja palveluista.

 

Jyri Suomi

Jyri Suomi (FM) vastaa keskitettyyn tietokantaratkaisuun pohjautuvan Maisema-järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä.

 

Jenna Harju

Jenna Harjun (KTM) vastuualueeseen kuuluvat Maisema-kuntien tuottamiin talous- ja toimintatietoihin perustuvien kuntavertailuraporttien tekninen toteutus ja kehittäminen eri toimialoilla sekä toimialoihin liittyvät analyysit.

 

Oskari Heinämäki

Oskari Heinämäki (Tradenomi, ylempi AMK) on aikaisemmin työskennellyt kuntasektorilla talouden ja toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosesseissa prosessien kehittämis- ja ohjaustehtävissä konsernihallinnossa. Heinämäellä on kokemusta myös BI-työkalujen käyttöönotosta sekä tietojärjestelmien kehittämisestä osana kunnan vuosijohtamisen prosesseja.

 

Jukka Kujala

Jukka Kujala (KTM) toimii Kuntamaisemassa analyytikkona ja työskentelee erityisesti kuntavertailuraporttien tekemisessä ja kehittämisessä. Kujala on tuore kauppatieteiden maisteri ja lukenut pääaineenaan taloustiedettä ja sivuaineena laskentatoimea.

 

Jussi Jokinen

Jussi Jokinen (VTM) toimii analyytikkona Kuntamaisemassa pääasiasllisena työtehtävänä kuntavertailuraporttien laatiminen.

 

Marja Tuohimaa

Marja Tuohimaalla (KTM) on kymmenen vuoden kokemus kuntien talous- ja yleishallinnonjohdon tehtävistä. Tuohimaan keskeinen tehtävä on kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden uuden Numerus-palvelun kehittäminen ja käyttöönotot.

 

Olli Jaakkola

Olli Jaakkola toimii Kuntamaisemassa analyytikkona ja työskentelee erityisesti kuntavertailuraporttien tekemisessä.